• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Funkcje Budynku

Podstawowym zadaniem spełnianym przez budynek jest funkcja użytkowa. Funkcja ta określa jednocześnie poziom wymagań stawianych budynkowi we wszystkich dziedzinach. Jeżeli na przykład budynek ma spełniać funkcję domu mieszkalnego, to sprawą najważniejszą jest zaprojektowanie dobrych i wygodnych mieszkań. Jednocześnie fakt zamieszkiwania ludzi w budynku określa pewne wymagania konstrukcyjne np. obciążenie stropów, klimatyczne (temperatura, wilgotność w pomieszczeniach), bezpieczeństwa (spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenie przed piorunami, mienia przez kradzieżą itp.). Zapewnienie odpowiednich walorów użytkowych, czyli możliwości najlepszego użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem jest przedmiotem studiów z zakresu architektury i znajduje swój wyraz w projekcie architektonicznym. Zapewnienie prawidłowych warunków konstrukcyjnych, klimatycznych i bezpieczeństwa w budynku jest z kolei dziedziną pracy inżyniera i technika budowlanego, a ściśle z tym związane jest budownictwo ogólne.