• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Ciepło - wiadomości ogólne

Nagrzewanie się lub ochładzanie jakiegokolwiek przedmiotu jest wynikiem ruchu ciepła. Ruch ciepła odbywa się w przyrodzie stale i występuje wszędzie tam, gdzie istnieje różnica temperatur pomiędzy dwoma punktami. Ruch ciepła ma miejsce w ciałach stałych, gazach i cieczach, czyli w budownictwie – ruch ciepła występuje zarówno w materiałach jak i w powietrzu. Przenoszenie ciepła odbywa się trzema podstawowymi sposobami. Przez przewodzenie wewnątrz ciała stałego, konwekcję wynikającą z ruchu cząsteczek cieczy i gazów, oraz poprzez promieniowanie za pomocą fal elektromagnatycznych. W budownictwie, dla zaprojektowania przegród o odpowiedniej izolacyjności, największe znaczenie ma znajomośc zjawisk związanych z przewodzeniem ciepła przez materiał.