• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Źródła i charakterystyka dźwięków

Dźwięk jest wrażeniem odbieranym przez narząd słuchu, wywołanym drganiami mechanicznymi cząstek dowolnego materiału (gazu, cieczy, ciała stałego). Dźwięk, który przeszkadza człowiekowi w wykonywaniu jakichkolwiek czynności, nazywamy hałasem. Zgodnie z tymi definicjami, muzyka słuchana na koncercie jest dźwiękiem, natomiast ta sama muzyka dochodząca zza ściany sąsiada, w trakcie gdy pracujemy w skupieniu, jest hałasem. Źródłami dźwięku mogą być np. struny głosowe ludzi i zwierząt, instrumenty muzyczne, maszyny, instalacje i urządzenia w domu, środki transportu.

Dźwięki wytwarzane w powietrzu jako ośrodku drgającym nazywamy dźwiękami powietrznymi, podczas gdy dźwięki wytworzone w ośrodku stałym nazywamy dźwiękami materiałowymi. Dźwięki materiałowe powstałe wskutek uderzenia noszą nazwę dźwięków uderzeniowych. Przykładem dźwięków powietrznych może być mowa ludzka lub gra na instrumentach muzycznych, a dźwięków materiałowych – chodzenie po stropie w budynku lub wbijanie gwoździa w ścianę. Bardzo istotną cechą dźwięku jest ilość drgań materiału, cieczy lub gazu, które wywołały ten dźwięk, w jednostce czasu. Wartość ta nazywa się częstotliwością dźwięku, i mierzona jest liczbą drgań na sekundę. Ucho ludzkie odbiera dźwięki o częstotliwości od około 20 do 20 000 drgań na sekundę, czyli herzów (HZ).

Dźwięki o częstotliwości niższej niż 20 hz nazywamy infradźwiękami a dźwięki powyżej 20 000 hz – ultradźwiękami. Poziom natężenia dźwięków (intensywność dźwięku) wyraża się w decybelach (db) z tym że nie uwzględnia on odbioru tego dźwięku przez ucho ludzkie w różnych częstotliwościach. Hałas pochodzący od startującego samochodu czy jadącego ciągnika lub motocykla składa się bowiem z dźwięków o różnej częstotliwości i natężeniu.