• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Dźwięk i hałas - wiadomości wstępne

Uciążliwe dźwięki, zwane hałasem, przenikają z otoczenia do wnętrza budynku, utrudniają pracę i uniemożliwiają wypoczynek .Przy projektowaniu i wykonywaniu budynków konieczne jest więc uwzględnienie hałasu jako czynnika szkodliwego i zapobieganie przenikaniu nadmiernych hałasów do wnętrz budynków. Dziedzina zajmująca się problemami hałasu to akustyka. W budownictwie dzieli się ją na trzy działy:

 • akustyka budowlana – zajmuje się ochroną pomieszczeń przed hałasem przenikającym z otoczenia lub innych pomieszczeń

 • akustyka wnętrz – obejmuje takie kształtowanie wnętrz, aby dźwięki w nich rozchodziły się zgodnie z życzeniem projektantów (sale koncertowe, szkoły muzyczne, studia radiowe i TV)

 • akustyka urbanistyczna – badająca zagadnienia prawidłowej lokalizacji obiektów względem siebie tak, aby zmniejszyć do minimum wpływ hałasów jednych obiektów na drugie.

W zakres budownictwa ogólnego wchodzi tylko pierwszy dział akustyki – akustyka budowlana.