• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Otwory oświetleniowe w budynkach

Przy rozmieszczaniu otworów oświetleniowych trzeba uwzględniać nie tylko korzystne oświetlenie światłem naturalnym, lecz także ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem, które przeszkadza w pracy (tzw. olśnienie) lub powoduje nadmierne nagrzanie pomieszczeń w lecie. W halach przemysłowych, na przykład najkorzystniejsze jest umieszczenie okien od strony północnej, podczas gdy w budynkach mieszkalnych od północy umieszcza się klatki schodowe, łazienki i ewentualnie kuchnie. Oprócz zmiennego natężenia oświetlenia dziennego, wynikającego ze zmian czasu i zachmurzenia, przeszkodę w oświetleniu wnętrza stanowić może zapylenie atmosfery, powodujące szybkie zabrudzenie szyb i świetlików.

Natężenie oświetlenia dziennego zależy od wielkości otworu oświetleniowego oraz od jego położenia w stosunku do płaszczyzny roboczej, czyli płaszczyzny położonej na wysokości około 80 cm nad podłogą. Wiemy z doświadczenia, że przy oknie jest najjaśniej, a im bardziej od niego się oddalamy, tym oświetlenie jest gorsze.