• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Budynki prefabrykowane szkieletowe

Konstrukcje szkieletowe, składające się ze słupów i belek, mogą być również wykonywane jako prefabrykowane. Prefabrykatem może być całą rama stanowiąca słupy wraz z podciągami lub też słupy i podciągi mogą być oddzielnymi elementami. Ze względu na łatwość transportu prefabrykatów to drugie rozwiązanie stosowane jest częściej. Szkielet prefabrykowany ma zastosowanie najczęściej w budownictwie przemysłowym. Istnieją jednak również systemy budownictwa szkieletowego dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W budownictwie przemysłowym najczęściej spotykanym rodzajem konstrukcji hal produkcyjnych jest konstrukcja szkieletowa. Hale przemysłowe bywają często przekrywane belkami prefabrykowanymi o dużej rozpiętości lub tam gdzie belka miałaby zbyt duże wymiary, stosuje się prefabrykowane dźwigary kratowe.