• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Technologia wielkoblokowa

W budownictwie wielkoblokowym ściany i stropy są tu elementami wielkowymiarowymi, z tym, że podział ścian budynku nie jest związany z podziałem wnętrza na pomieszczenia, a ściana zamykająca jedno pomieszczenie może składać się z kilku bloków. Szerokości elementów ściennych i stropowych nie przekraczają 1,50m, a wysokość elementów ściennych wynosi zazwyczaj tyle, ile wysokość kondygnacji. Budynki z elementów wielkoblokowych mają najczęściej poprzeczny układ konstrukcyjny, a ściany szczytowe (skrajne) wykonane są z bloków pełniących rolę konstrukcyjną i osłonową. Ściany podłużne budynku są ścianami osłonowymi i mogą być murowane z drobnych elementów lub wykonane z prefabrykatów. Technologia wielkoblokowa, popularna była w Polsce w latach 1960-1970, następnie została ona zastąpiona przez technologię wielkopłytową.