• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Fizyka budowli

Rozwiązania techniczne w budownictwie są bardzo ściśle związane z fizyką. Stosowanie w budownictwie materiałów, elementów i tworzyw wymaga doskonałej znajomości ich właściwości fizycznych, a stosowanie różnorodnych rozwiązań muszą poprzedzać badania procesów fizycznych, które będą zachodzić w związku z tym w budowli. Całokształt wiedzy fizycznej związanej z budownictwem nosi nazwę fizyki budowli. W zakres badań fizyki budowli wchodzą takie dziedziny fizyki jak termodynamika (zagadnienia związane z ciepłem), higrometria (wilgoć w budownictwie), akustyka (ochrona przeciwdźwiękowa i walka z hałasem), optyka (oświetlenie pomieszczeń) i inne. Budynki w zależności od swojego przeznaczenia powinny odpowiadać różnym wymaganiom w zakresie funkcji osłonowej. Np. lepiej lub gorzej chronić od zimna, hałasu, albo wiatru. Aby jednak zaprojektować i wykonać ścianę o wymaganej izolacyjności cieplnej, konieczna jest znajomość praw fizycznych, które rządzą przepływem ciepła przez przegrodę. Aby zabezpieczyć się przed nadmiernym hałasem trzeba wiedzieć, skąd ten hałas bierze się i w jaki sposób przedostaje się przez ściany, okna i drzwi. Tak więc znajomość podstawowych praw i wiadomości z dziedziny fizyki budowli jest nieodzowna dla zrozumienia zasad projektowania elementów i stosowania materiałów oraz rozwiązań technicznych w budownictwie.