• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Architekt potrzebny od zaraz!

Decydując się na budowę domu, korzystamy z pracy architekta. Oczywiście potrzebujemy przede wszystkim jego pieczątki zawierającej numer uprawnień na projekcie. Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem budowlanym, projekt z uprawnieniami jest nam niezbędny podczas budowy domu. Sporządza on projekt budowlany, a na podstawie tego projektu uzyskujemy pozwolenie na budowę. Architekt musi podpisać projekt budowlany domu, a tym samym bierze za niego odpowiedzialność.

Porada profesjonalnego architekta może bardzo się przydać podczas wyboru oraz kupna działki, także podczas ustalania programu użytkowego domu, czy przy określaniu potrzebnej powierzchni, a także kubatury. Dzięki takim poradom, możemy także wybrać jakiś gotowy projekt. Jeśli jesteśmy już pewni co do skorzystania z usług konkretnego architekta, możemy już podpisać z nim umowę na wykonanie projektu na zamówienie. Jeśli nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, możemy oczywiście skonstruować umowę w ten sposób, aby istniała możliwość ewentualnego wycofania się ze współpracy, w razie, gdyby zmieniły się jakieś plany, bądź współpraca nie należała po prostu do najlepszych. Pierwszy etap stanowi tak zwany projekt koncepcyjny. jest to projekt, który zawiera rysunki elewacji oraz rzuty wszystkich kondygnacji.

Można zatem zlecić architektowi wykonanie tylko tego wstępnego projektu, a kolejne etapy powierzyć innej osobie. Kolejny etap stanowi projekt architektoniczno-budowlany, polegający na opracowaniu dokumentacji w niezbędnym zakresie, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. Zdecydowanie większy zakres ma już projekt techniczny, nazywany także wykonawczym, bądź techniczno-roboczym.