• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Wilgoć

Punkt rosy

Powietrze wilgotne może być dopóty oziębiane, dopóki nie osiągnie stanu nasycenia parą wodną. Poniżej tego punktu następuje wykroplenie pary wodnej w powietrzu lub na...

Czytaj dalej

Kondensacja wilgoci

Kondensacja wilgoci na powierzchni przegrody może mieć charakter ciągły lub okresowy. Kondensacja ciągła występuje w pomieszczeniach ogrzewanych które posiadają dużą...

Czytaj dalej

Wilgotność powietrza

Zawartość pary wodnej w powietrzu można określić jako wilgotność bezwzględna. Jest to zawartość pary wodnej w jednostce objętości suchego powietrza i wyraża się w...

Czytaj dalej