• "Przyszłość należy do wyobraźni."

  - Albert Einstein

   
 • "Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu"

  - Antoine de Saint - Exupéry

   
 • "Mój dom, moją twierdzą"

  - Autor nieznany

   
 • "Żona uczciwa ozdobą mężowi I najpewniejszą podpora domowi."

  - Jan Kochanowski

   
 • "Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia"

   
 

Wilgotność powietrza

Zawartość pary wodnej w powietrzu można określić jako wilgotność bezwzględna. Jest to zawartość pary wodnej w jednostce objętości suchego powietrza i wyraża się w gramach na metr sześcienny. Natomiast stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej zawartej w powietrzu do ilości pary wodnej, która w danej temperaturze nasyca to powietrze, nazywamy wilgotnością względną i wyrażamy w procentach. W praktyce technicznej wilgotność powietrza podajemy najczęściej jako wilgotność względną i wyrażamy w procentach. W praktyce technicznej wilgotność powietrza podajemy najczęściej jako wilgotność względną pamiętając że jednocześnie musimy podawać temperaturę powietrza, dla której ta wilgotność została wyznaczona.